Frans van Hooijdonklichtontwerp

Geraakt door licht

geroerd door schaduw

Het zevende Aspect

Hoeveelheid, hoogte, richting, contrast, kleur en intensiteit zijn de zes aspecten van licht. Ik voeg er daar voor jou graag nog 1 aan toe. ‘Trots en tevredenheid’. Mijn uiteindelijke doel is om voor jou en alle betrokkenen, een project te realiseren waaraan je veel plezier gaat beleven en waarop je met trots en een tevreden gevoel terug kunt kijken.

Frans van Hooijdonk, Lichtontwerper

Wil je weten hoe ik jou zou helpen? 

ALS IK JE ZOU HELPEN MET JOUW LICHT?​

Dan help ik je niet met het plaatsen van licht, maar door het definiëren van de plekken waar minder licht mag of moet zijn. Op deze wijze ervaar je de natuurlijke balans die het gevoel voor ruimte en vorm ondersteunt en versterkt. Dan gaan we ook de zichtbare aanwezigheid van kunstmatige verlichting zoveel mogelijk proberen te beperken en wanneer deze wel zichtbaar is, heeft zij een duidelijke functie waardoor de zichtbaarheid niet hinderlijk wordt waargenomen.

Ik heb een aantal projecten geselecteerd om je te laten zien hoe ik je kan helpen Kijk hier eens? 

© 2018

Login to your account